Kiên Giang: 0918.311.236
An Giang: 0989.685.236
Bạc Liêu: 091.66.11.055
Cà Mau: 0989.685.236
Hậu Giang: 0989.685.236
Đồng Tháp: 0989.685.236
Sóc Trăng: 091.66.11.055
Cần Thơ: 0911.40.8386